Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_a4986e73d1e93d437e6529003586e82c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 87
Regesa | Instruccions internes de contractació

REGESA

Instruccions Internes de Contractació

Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA" (REGESA) és una societat urbanística de naturalesa privada, el capital de la qual pertany íntegrament al Consell Comarcal del Barcelonès, que adopta la forma de societat anònima mercantil.


REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, SA és una societat anònima unipersonal, amb capital íntegrament subscrit per REGESA.


REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS, actuen com a mitjà propi i servei tècnic del Consell Comarcal del Barcelonès, dels Ajuntaments dels municipis que integren l’esmentada comarca (Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i dels ens instrumentals que en depenen, dels quals podrà rebre encàrrecs i encomanes de gestió, als efectes del que es preveu a la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.


REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS tenen el caràcter d’entitat urbanística especial als efectes d’allò que disposa el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 1/2005, de 26 de juliol, en el cas de societats de capital íntegrament públic.


El dia 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), a partir de la seva entrada en vigor i en compliment d’allò previst a l’article 3, REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS formen part del sector públic, essent considerades com a poder adjudicador, però no administració pública.


Aquesta condició determina la subjecció de REGESA i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS al règim d’aplicació de la LCSP, i a les Instruccions Internes de Contractació que regulen els procediments de contractació dels contractes d’obres, subministraments i serveis per sota dels imports màxims fixats per a la contractació harmonitzada, amb les finalitats de garantir que el contracte s’adjudica a l’oferta més avantatjosa, així com el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_a4986e73d1e93d437e6529003586e82c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0