REGESA

Servicios

LIC-000108: CONCURS PER A PER A LA SELECCIÓ D´EQUIPS PER A DUR A TERME LA DIRECCIÓ INTEGRADA DELS PROJECTES EXECUTIUS I DE L´OBRA I LA DIRECCIÓ D´EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D´EDIFICIS D´HABITATGES, LOCALS, APARCAMENTS I EQUIPAMENTS.

Estado:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Segmentación:
Servicios
Procedimiento:
No armonizada
Fecha de anuncio:
21/07/2008
Fecha límite:
18/09/2008 (12:00 h)
Apertura de plicas:
18/09/2008 (14:00 h)

‹ volver