REGESA

Obras

LIC-000104: CONCURS PER A LA LICITACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE 12 HABITATGES I 2 LOCALS, SITUAT AL CARRER GINEBRA, NÚMERO 19 DE BARCELONA.

Estado:
Adjudicada
Empresa:
Regesa
Procedimiento:
No armonizada
Fecha de anuncio:
02/03/2011
Fecha límite:
06/04/2011 (12:00 h)
Apertura de plicas:
07/04/2011 (14:00 h)
Importe base de licitación:
960.443,92 €
Importe de adjudicación:
777.863,53 €
Adjudicatario:
EMCOFA S.A.U

Contenidos relacionados

Proyectos

‹ volver