Foto introducció

El grup REGESA té com a missió contribuir al desenvolupament i millora dels municipis a través d’actuacions en el territori, aportant el seu coneixement i especialització en l’execució dels encàrrecs de les administracions locals i del Consell Comarcal del Barcelonès, únic accionista de la Societat.
Format per dues empreses, el grup REGESA centra la seva activitat en els camps de l’urbanisme, la planificació, la rehabilitació, el disseny i l’ordenació del territori per a contribuir a l’equilibri entre l’habitatge, les zones verdes i els equipaments socials. REGESA treballa, principalment, en l’àmbit de la promoció d’habitatge a preu assequible; i REGESA APARCAMENTS I SERVEIS s’ocupa prioritàriament de la promoció i gestió d’aparcaments, residencials i de rotació.